Hạt nhựa ABS

 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS 750SW
  • Chỉ số MI: 38
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS 750SW: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Sản phẩm điện, điện tử, đồ dùng gia đình,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS AF365
  • MI: 30
  • Sản xuất: LG – Hàn Quốc
  • Nguồn gốc: Hàn Quốc
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS AF365: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS GP22
  • Chỉ số MI: 19
  • Xuất xứ: HÀN QUỐC
  • Hãng sản xuất: INOES STYROLUTUION
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa :Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa : Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: thiết bị gia dụng, linh kiện ô tô...
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS HF380
  • MI: 43
  • Sản xuất: LG – Hàn Quốc
  • Nguồn gốc: Hàn Quốc
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS HF380: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS HI100H
  • MI: 10
  • Sản xuất: LG – Hàn Quốc
  • Nguồn gốc: Hàn Quốc
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS HI100H: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS HI121
  • MI: 21
  • Nhà SX: LG – Hàn Quốc
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS HI121: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS HI121H
  • MI: 23
  • Nhà SX: LG.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc.
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS HI121H: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS MABS TR557
  • MI: 23
  • Sản xuất: LG – Korea
  • Nguồn gốc: Korea
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS MABS TR557: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • Mã hạt nhựa: ABS MG47F
  • Thương hiệu: CYCOLAC
  • Nhà sản xuất: SABIC
  • Nguồn gốc xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Chỉ số chảy (MI): 18
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa ABS MG47F: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa ABS MG47F: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa ABS MG47F: sản xuất (ép) nhiều loại sản phẩm và chi tiết, linh kiện nhựa kỹ thuật, sản phẩm cũng đạt yêu cầu về FDA,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS PA-709
  • Chỉ số MI: 0.5
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: CHIMEI
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS PA-709: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS PA-709: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Mũ bảo hiểm, long đen ống nước, ống nước,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • ABS PA-747
  • Chỉ số MI: 1.1
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: CHIMEI
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa ABS PA-747: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa ABS PA-747: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Mũ bảo hiểm,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • Mã hạt nhựa: ABS PA-757 CHIMEI
  • Thương hiệu: POLYLAC
  • Nhà sản xuất: CHIMEI
  • Nguồn gốc xuất xứ: Đài Loan
  • Chỉ số chảy (MI): 1.6
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa ABS PA-757 CHIMEI: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa ABS PA-757 CHIMEI: CLICK ĐỂ XEM
0703594267
0703594267