HDPE Film (Màng)

 • Chi tiết sản phẩm
  • HDPE 7000 (Exelene)
  • Chỉ số MI: 0.07
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Hãng sản xuất: Montachem
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa TDS : Đính kèm
  • Thông số an toàn của hạt nhựa MSDS : Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Túi siêu thị , túi cuộn cắt đựng thực phẩm, và lót cho hộp .
  • Độ bền, độ cứng cao, mỏng. Đáp ứng được yêu cầu về thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ FDA ( xem MSDS )
 • Chi tiết sản phẩm
  • HDPE 8800
  • Chỉ số MI: 0.048
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất:
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa : Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa : Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Film mỏng, túi mua sắm siêu thị,...
 • Chi tiết sản phẩm
  • HDPE 9001
  • Chỉ số MI: 0.05
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Formosa
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 9001: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 9001: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • HDPE BF4810
  • Chỉ số MI: 0.45
  • Xuất xứ: Braxin
  • Hãng sản xuất: Braskem
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film BF4810: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film BF4810: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại, túi bán lẻ siêu thị,...
 • Chi tiết sản phẩm
  • HDPE EGDA-6888
  • Chỉ số MI: 10
  • Xuất xứ: Cô Oét
  • Hãng sản xuất: EQUATE
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film EGDA-6888: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film EGDA-6888: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Bao đựng hàng tạp hoá, túi siêu thị, film mỏng,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • HDPE F00952
  • Chỉ số MI: 0.05
  • Xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Hãng sản xuất: Sabic
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE Film 00952: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE Film 00952: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Túi xách, film,…
0703594267
0703594267