LLDPE OFF

 • Chi tiết sản phẩm
  • DX900 OA0.7
  • Chỉ số MI: 0.7
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - DX900 OA0.7: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - DX900 OA0.7: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FG450 OA0.96
  • Chỉ số MI: 0.96
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OA0.96: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OA0.96: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FG450 OB1.3
  • Chỉ số MI: 1.3
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OB1.3: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FG450 OB1.3: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FG800 OB0.97
  • Chỉ số MI: 0.97
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FG800  97: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FG800 97: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FN430 OA1.5
  • Chỉ số MI: 1.5
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.5: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.5: Đính kèm
  Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FN430 OA1.6
  • Chỉ số MI: 1.6
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FN430 OA1.6: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT400 OA2.2
  • Chỉ số MI: 2.2
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OA2.2: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OA2.2: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT400 OB6.1
  • Chỉ số MI: 6.1
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OB6.1: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT400 OB6.1: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • FT811 OB2
  • Chỉ số MI: 2
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OB2: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - FT811 OB2: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Thổi túi các loại
0703594267
0703594267