Hạt nhựa PE

 • Chi tiết sản phẩm
  • Mã hạt nhựa: LLDPE UF1820T
  • Thương hiệu: Chandra Asri
  • Nhà sản xuất: Indonesia
  • Chỉ số chảy (MI): 2.0
  • Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa LLDPE UF1820T: CLICK ĐỂ XEM
  • Bảng hướng dẫn sử dụng an toàn vật liệu (MSDS) của hạt nhựa LLDPE UF1820T: CLICK ĐỂ XEM
  • Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa LLDPE UF1820T: sản xuất các loại màng mỏng, trong và bóng để đựng các vật nhẹ và vừa,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • LLDPE UI2420
  • Chỉ số MI: 20
  • Xuất xứ: INDONESIA
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE UI2420: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE UI2420: Đính kèm
 • Chi tiết sản phẩm
  • LLDPE UI2650
  • Chỉ số MI: 50
  • Xuất xứ: INDONESIA
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE UI2650: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE UI2650: Đính kèm
  • LLDPE UL814
  • Chỉ số MI: 20
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Lottle – Hàn Quốc
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa : Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa : Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: thường được dùng để sản xuất các sản phẩm ép phun, sản xuất phụ gia, Masterbatch,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • RG300U OC9.4
  • Chỉ số MI: 9.4
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - RG300U OC9.4: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - RG300U OC9.4: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • RG500U OA6
  • Chỉ số MI: 6
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - RG500U OA6: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - RG500U OA6: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • RG500U OB4
  • Chỉ số MI: 4
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - RG500U OB4: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - RG500U OB4: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
 • Chi tiết sản phẩm
  • RG500U OC16.1
  • Chỉ số MI: 16.1
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE OFF - RG500U OC16.1: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE OFF - RG500U OC16.1: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Ép các sản phẩm nhựa
0703594267
0703594267