PP Lamination (Tráng)

 • Chi tiết sản phẩm
  • PP 5175SM
  • Chỉ số MI: 35
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Hãng sản xuất: IRPC
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 5175SM: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng 5175SM: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Tráng màng, film
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP 9412
  • Chỉ số MI: 20
  • Xuất xứ: Singapore
  • Hãng sản xuất: TPC
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng 9412: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP FC9413L
  • Chỉ số MI: 20
  • Xuất xứ: Singapore
  • Hãng sản xuất: TPC
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng FC9413L: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film.
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP FC9415G
  • Chỉ số MI: 30
  • Xuất xứ: Singapore
  • Hãng sản xuất: TPC
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng FC9415G: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng FC9415G: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Tráng lên bao bì,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP L270A
  • Chỉ số MI: 25
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Lotte
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng L270A: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng L270A: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Tráng lên giấy, tráng lên vải
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP L670M
  • Chỉ số MI: 28
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Lotte
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng L670M: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng L670M: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Tráng màng, film
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP M9600
  • Chỉ số MI: 25
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Hồ Nam
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng M9600: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP P756C
  • Chỉ số MI: 25
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Hãng sản xuất: SCG
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng P756C: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP Tráng P756C: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: tráng vải nhựa, vải dầu, tráng màng lên bao dệt, chất nền cho giấy, màng BOPP
 • Chi tiết sản phẩm
  • PP R680S
  • Chỉ số MI: 28
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: SK
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng R680S: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Tráng màng
0703594267
0703594267