Hạt nhựa PS

 • Chi tiết sản phẩm
  • GPPS 1450
  • Chỉ số MI: 5.0
  • Xuất xứ: Singapore
  • Hãng sản xuất: TPSC
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 1450: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 1450: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Đùn tấm nhựa, đùn màng foam, sản xuất đồ gia dụng,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • GPPS 147F
  • Chỉ số MI: 6.5
  • Xuất xứ: Anh
  • Hãng sản xuất: INEOS
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 147F: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 147F: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Bao bì thực phẩm, khay thực phẩm tủ lạnh,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • GPPS 5250
  • Chỉ số MI: 7
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Formosa
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 5250: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 5250: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • GPPS 525N
  • Chỉ số MI: 7
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Hãng sản xuất: Vietnam PS
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 525N: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 525N: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • GPPS 550N
  • Chỉ số MI: 2.3
  • Xuất xứ: Đài Loan
  • Hãng sản xuất: Formosa
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS 550N: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS 550N: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, ly nhựa,…
 • Chi tiết sản phẩm
  • GPPS G144
  • Chỉ số MI: 8.5
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Hyundai
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa GPPS G144: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa GPPS G144: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Linh kiện điện tử, đồ chơi, hàng hóa hổn hợp,…
0703594267
0703594267