Hạt nhựa SAN

 • Chi tiết sản phẩm
  • SAN 330I
  • Chỉ số MI: 8
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: Kumho Petrochemical
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa SAN 330I: Đính kèm 
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa SAN 330I: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Quạt, hộp đựng rau tủ lạnh…
 • Chi tiết sản phẩm
  • SAN 80HF
  • Chỉ số MI: 3
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Hãng sản xuất: LG CHEM
  • Thông số kỹ thuật của hạt nhựa SAN 80HF: Đính kèm
  • Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa SAN 80HF: Đính kèm
  • Công dụng sản xuất: Cánh quạt, hộp đựng thực phẩm,…
0703594267
0703594267